Algemene verhuis voorwaarden.

De klant zorgt voor voldoende parkeerplaats voor lift en vrachtwagen (25m) tenzij deze op uitdrukkelijk verzoek van de klant door DVH Verhuis moet aangevraagd worden. Op een verhuis met lift moeten er minstens 4 mensen aanwezig te zijn waaronder 2 vakkundige verhuizers. Enige vertraging kan steeds optreden door het uitlopen van een job, file problemen, slechte weersomstandigheden en vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding.

Bij windsnelheden van meer dan 60km/uur behouden wij het recht verhuizingen met lift te verplaatsen naar een andere datum. Alle kostbaarheden zoals juwelen, geld moet onder toezicht van de klant blijven. Demontage en montage van meubelen dient u op voorhand te melden. Alle dozen moeten goed dicht gekleefd zijn, deuren van kasten moeten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te beperken. Er word altijd vanaf de 1ste verdieping met een verhuis lift gewerkt ten zijn het anders is overeen gekomen. De ploegleider zal u een half uur voor einde werken het verhuis document voorleggen met het te betalen bedrag. Elke discussie hieromtrent kan u steeds doorgeven aan het bureau via het nummer 0495/530107. De betaling van uw verhuizing dient steeds contant te gebeuren tenzij anders afgesproken. Wij behouden ons het recht 10% meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien u de dag van de verhuis niet contant betaald. Schade veroorzaakt tijdens de verhuizing dient steeds op het document vermeld te worden voor ondertekening van het document. Nadien vervalt alle aansprakelijkheid. Krassen, schrammen, roest, oxidatie, waterschade is uitgesloten en vallen niet onder aansprakelijkheid. Wij  werken steeds met min 2 vakkundige verhuizers, indien op uitdrukkelijk verzoek van de klant slecht 1 vakkundige verhuizer aanwezig is op een verhuizing dan valt elke geleden schade veroorzaakt door onze man of derden aanwezig niet onder de aansprakelijkheid van DVH Verhuis. Vrijstelling bij schade bedraagt 375 Euro en is steeds voor de rekening van de klant. Klant mag onder geen beding aan schuld vergelijk doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Nalatigheid intresten en gerechtskosten zullen op u verhaald worden bij weigering van betaling. Problemen tijdens de verhuizing dienen steeds doorgegeven te worden aan het bureau op het volgende telefoon nr 0495530107. Bij bestelling van uw verhuizing gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld

Datum: …………………………

Naam: …………………………

 

Handtekening:

 

…………………………………

 

DVH VERVOER - EXPRES - VERHUIZINGEN

Fabrieksstraat 26
B-8540 Deerlijk

GSM +32(0)495 53 01 07
Btw nr 0568.515.614
info@dvhvervoer.be
www.dvhvervoer.be

Klaar om te verhuizen

nuttige tips

© HET Reclamebureau